Lichtjesavond 9 december 2023

Vanwege het slechte weer was de lichtjesavond nu niet buiten maar binnen in de zaal van de kerk. Ruim 20 mensen waren aanwezig en hebben de toespraak van Ds. Martine Nijveld gehoord.

Lees meer …….

Kom in actie

Om acties te blijven organiseren, zijn wij op zoek naar een vrijwillige bijdrage van die mensen die Amnesty een warm hart toedragen. Deze gevraagde bijdrage bestaat uit de vrijwillige inzet bij onze acties. Wij zoeken mannen en vrouwen die ons willen helpen bij de verschillende acties die wij willen voeren.

Wij zoeken mensen die creatief, actief en sociaal bewogen zijn. Mensen die ideeën hebben voor acties. Die met ons mee willen denken.

Als je je voelt aangesproken neem dan svp contact op.

Amnesty International

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden,zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de  doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat. Het laatste nieuws staat altijd in de berichten zie rechter menu balk